Sanace kontaminovaných lokalit

Nabízíme realizaci komplexního řešení sanačních prací, tj. vymezení problému a jeho analýzu na základě důkladného průzkumu lokality, specifikace rizik spojených s existencí znečištění, technicko – ekonomické zhodnocení a návrh optimálních sanačních metod, zpracování a projednání projektu sanačního zásahu a jeho komplexní realizaci.

  • Odtěžení kontaminované zeminy a její selekce.
  • Přeprava zeminy na dekontaminační plochu nebo na řízenou skládku. (podle míry kontaminace)
  • Zajištění odběru a analýzy vzorků.
  • Zajištění dekontaminace.
  • Kompletní dokumentace průběhu sanace.