Ocelové konstrukce

Společnost VADON REAL s.r.o. provádí rovněž montáže ocelových konstrukcí a technologických zařízení:

  • Nosné konstrukce kotlů, tlakové a netlakové částí energetických a regeneračních kotlů a další technologická zařízení v energetice.
  • Výrobní a skladové haly.
  • Obchodní a nákupní centra, hotely, administrativní a výškové budovy
  • Sportovní, kulturní a multifunkční haly, stadiony a další sportovní zařízení.
  • Ocelové věže a kotvené stožáry, televizní a rozhlasové vysílače.
  • Železniční a silniční mosty a lávky.
  • Hutní provozy vysokých pecí, oceláren, ohřívačů větru, aglomerace a válcoven.
  • Hydrotechnická zařízení plavebních komor, doková vrata a hradicí konstrukce, velkoprůměrová potrubí přivaděčů přečerpávacích elektráren.
  • Technologická zařízení v chemických provozech, potrubní mosty a potrubní systémy velkoobjemové nádrže a plynojemy.
  • Rýpadla a zakladače pro povrchovou těžbu, vykladače sypkých hmot, přístavní jeřáby a skládkové stroje.