Elektromontážní práce

Zajišťujeme přeložky, opravy a údržbu energetických zařízení. V oblasti elektro dále zajišťujeme projekční činnost, komplexní inženýrskou činnost přes vyřízení stavebního povolení až po kolaudaci stavby.

Kvalitní materiální i technické zázemí nám umožňuje nabídnout široké spektrum činností v oblasti elektro a stavebně-montážních prací.