O společnosti

Společnost VADON Real s.r.o. poskytuje služby v oblasti zemních prací, demolicí, výškových prací, elektromontážních prací, projektové činnosti, stavební činnosti, autodopravy, ocelových konstrukcí a recyklace.

Firma je schopna realizovat projekty náročnějšího rázu, v průmyslových oblastech či stísněných prostorech s návrhem technologického postupu. Velký důraz při pracích je kladen na ochranu bezpečnosti práce a životního prostředí, což je prioritní záležitostí nade všemi ostatními. S veškerým vzniklým stavebním odpadem jsme připraveni ekologicky naložit a recyklovat jej.

Cílem společnosti je neustálé zlepšování komplexních služeb pro naše zákazníky, odbornosti a jakosti našich zaměstnanců, tak, aby byl zákazník nadmíru spokojen a vracel se k nám jakožto ke kvalitnímu dodavateli a zhotoviteli.