Projektová činnost ve výstavbě

V rámci projektové činnosti jsme schopni nabídnout:

  • Návrh koncepce celkového projekčního řešení.
  • Vypracování provozních řádů staveb.
  • Vypracování dokumentace pro územní řízení.
  • Vypracování dokumentace pro posouzení dopadu stavby na životní prostředí.
  • Vypracování dokumentace pro stavební povolení.
  • A další.