Recyklace

Mezi hlavní cíle společnosti patří realizace zakázek s velkým důrazem na bezpečnost a ochranu životního prostředí, proto je snahou společnosti využít demolovaný odpad, recyklovat a co největší možné množství dále využít.

V rámci realizace zakázek praktikujeme:

  • Mobilní drcení a třídění stavebního odpadu v místě realizace zakázky i mimo něj.
  • Vyklízení a likvidace různých druhů stavebních odpadů.
  • Prodej a doprava stavebních recyklátů, hutnitelných a zásypových zemin ze všech zařízení.
  • Další stavební využití recyklovaného materiálu dle požadavků realizace zakázky nebo požadavků objednatele.