Inženýrské sítě

Naše firma se zaměřuje na široké spektrum inženýrských sítí, zejména v následujících oblastech:

  • Výstavba inženýrských sítí se specializací na vodovody, kanalizace, plynovody a kabelové rozvody.
  • Zhotovení vodovodních, kanalizačních, plynovodních i elektro přípojek.
  • Rekonstrukce vodovodních a kanalizační řádů.
  • Odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech.

Provoz vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.