Demolice

Demoliční a demontážní práce zajišťujeme u všech druhů staveb, včetně všech druhů a způsobů konstrukčního uspořádání a materiálové charakteristiky.

Řešíme jakékoliv obchodní případy demoličních a demontážních prací na základě zhodnocení stávajícího stavu likvidovaného objektu, seznámení se s projektovou dokumentací, prohlídkou staveniště, stanovení konkrétního technologického postupu demolice a nasazení vhodných technických prostředků, upřesnění požadavků na základě fyzické prohlídky a požadavků objednatele, výběr skládek odpadů s důrazem na co možná největší využití vzniklých odpadů s cílem snížení nákladů na provedení demolice s největším důrazem na životní prostředí a bezpečnost práce.